Tobakksskadeloven - tobskl

DatoLOV-1973-03-09-14
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Ikrafttredelse1975-07-01
Sist endret
LOV-2024-03-22-11
Rettet2023-03-15 (EØS-henvisninger)
KorttittelTobakksskadeloven - tobskl

Last ned loven som PDF


Loven omarbeidet i sin helhet ved lov 24 mai 2013 nr. 17 i kraft 1 juli 2017.
Tidligere § 21 om ikrafttredelse forsvant helt ut av loven.
Lovens tittel endret ved lover 6 mai 1988 nr. 24, 23 mai 2003 nr. 34 (ikr. 23 mai 2003 iflg. res. 23 mai 2003 nr. 626), 3 apr 2009 nr. 18 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 3 apr 2009 nr. 395), hele loven ble samtidig omarbeidet. - Jf. tidligere lov 19 apr 1899 nr. 2.