Kapittel 7 Merking og utforming av tobakksvarer mv.

0 Overskriften tilføyd ved lov 24 mai 2013 nr. 17 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 24 mai 2013 nr. 515), endret ved lov 10 feb 2017 nr. 5 (ikr. 1 apr 2017 iflg. res. 31 mars 2017 nr. 415). Kapitlet endret ved lov 22 juni 2018 nr. 77 (ikr. 1 nov 2020 iflg. res. 23 okt 2020 nr. 2122, tidligere kap 6).

§ 30. Standardisert utforming av pakninger og varer § 30 a. Helseadvarsel og produktpresentasjon § 31. Forbud mot produkter for å skjule helseadvarslene § 32. Tobakksvarers innhold § 33. Minstestørrelse på forpakninger av tobakksvarer § 34. Forbrukertesting