Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål § 2. Definisjoner § 3. Virkeområde