Kapittel 1 Innledende bestemmelser

0 Overskriften tilføyd ved lov 24 mai 2013 nr. 17 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 24 mai 2013 nr. 515).

§ 1. Formål § 2. Definisjoner § 3. Virkeområde