Forslag til endringer om bruk av overtredelsesgebyr mv.

Denne høringen gjelder forslag om endringer i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og forskrift om utsendte arbeidstakere. 

Høringen gjelder tiltak for bedre å kunne håndheve brudd på opplysningsplikten og manglende etterlevelse av stans. Forslaget innebærer at Arbeidstilsynet kan bruke overtredelsesgebyr ved slike brudd. 

Høringsdokumenter:

pdf Høring om endringer i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og forskrift om utsendte arbeidstakere.pdf pdf Høringsdokument.pdf pdf Høringsinstanser.pdf

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at alle har anledning til å gi høringsinnspill – ikke bare høringsinstansene. 

Høringsfrist

Høringsfristen var 3. oktober 2019.