Forslag til justering av opplæringsplaner – Modul 4 Kjøring under veiledning

Arbeidstilsynet har sendt på høring et forslag til justeringer av opplæringsplaner for sertifisert opplæring i bruk av arbeidsutstyr og maskiner. Denne justeringen gjelder følgende moduler i Modul 4: 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 og 4.8. 

Frist for å komme med innspill er 31. januar 2020. 

Høringsliste

Forslaget om endringer er sendt til:

 • tidligere representanter i Arbeidstilsynets «Fagforum for arbeidsutstyr» med vararepresentanter
 • sertifiseringsorganene
 • Samarbeidsrådet
 • andre aktører som har bidratt

Merk at det er åpent for alle til å komme med innspill til forslaget. 

Forslag til justerte opplæringsplaner

Dette er Arbeidstilsynets forslag til justerte opplæringsplaner:G8-lastebilkran modul 4.8 - praktisk kjøreopplæring med prøve.pdf

Masseforflyttingsmaskin modul 4.1 - praktisk kjøreopplæring med prøve.pdf G1-mobilkran modul 4.4 - praktisk kjøreopplæring med prøve.pdf G2-tårnkran modul 4.5 - praktisk kjøreopplæring med prøve.pdf G3-portalkran modul 4.6 - praktisk kjøreopplæring med prøve.pdf G4-bro- og traverskran modul 4.7 - praktisk kjøreopplæring med prøve.pdf G8-lastebilkran modul 4.8 - praktisk kjøreopplæring med prøve.pdf

Høringsfrist

Arbeidstilsynet ønsker innspill til forslaget om endringer innen 31. januar 2020.

Innspill sendes på e-post til:
solfrid.royset@arbeidstilsynet.no med kopi til
tore.sorhaug@arbeidstilsynet.no.

Høringsbrev: Om de foreslåtte justeringene

Våren 2019 var opplæringsplanen Truck modul 4.2 - praktisk kjøreopplæring med prøve på høring, etter en lengre drøftingsrunde i Fagforum. Truck modul 4.2 ble vedtatt den 5.7.2019, og ble presentert for Samarbeidsrådet i møtet 22.8.2019. Arbeidstilsynet har nå gjennomgått de øvrige modul 4 på tilsvarende måte. Følgende justerte opplæringsplaner er tilgjengelig ovenfor:

 • Masseforflyttingsmaskin modul 4.1 - praktisk kjøreopplæring med prøve
 • G1-mobilkran modul 4.4 - praktisk kjøreopplæring med prøve
 • G2-tårnkran modul 4.5 - praktisk kjøreopplæring med prøve
 • G3-portalkran modul 4.6 - praktisk kjøreopplæring med prøve
 • G4-bro- og traverskran modul 4.7 - praktisk kjøreopplæring med prøve
 • G8-lastebilkran modul 4.8 - praktisk kjøreopplæring med prøve

Denne gjennomgangen av opplæringsplanene for modul 4, omfatter ikke endring av innholdet i opplæringen.

Følgende endringer er gjort:

 • At opplæringen skal gis i tråd med arbeidsutstyrets bruksanvisning, er presisert.
 • Krav til bedriftsopplæring er tydeliggjort.
 • Nytt er krav om at avsluttende praktisk prøve skal omfatte alle delmålene for opplæringen.
 • Nytt er vedlegg 1 med krav til innhold i dokumentet «Avsluttende praktisk prøve».
 • Anbefalt uavhengig kontroll ved registerfører for kompetansebevis.
 • Arbeidstilsynets eierskap er synliggjort.
 • Noen språklige justeringer er gjort.

Nedenfor følger en detaljert gjennomgang av endringene i Arbeidstilsynets forslag:

1. Endringer i dokumentet som helhet

 1. Arbeidstilsynets eierskap er synliggjort i logo, bunntekster og i revisjonsoversikten.
 2. Nytt kapittel 7 med revisjonsoversikt for modulen.
 3. Forskriftshenvisninger er oppdatert.
 4. Enkelte gjentakelser er fjernet, og det er gjort noen språklige endringer. Innholdet i opplæringen skal være uendret.

2. Endringer i «Forord»

Siste setning om videregående skoler, er slettet. Grunnen er at de samme reglene gjelder for alle opplæringsvirksomheter, og setningen er dermed overflødig.

3. Endringer i «Kapittel 1. Generelt om opplæringen»

Krav til bedriftsopplæring: Tillegg: en spesifisering av at avtalen mellom sertifisert opplæringsvirksomhet og fadderbedrift skal omfatte fadderordning og opplæring på grunnlag av truckens bruksanvisning.

4. Endringer i «Kapittel 5. Vurdering»

 1. Ordet «sensor» er fjernet, fordi det ikke har noen praktisk funksjon, og virker forvirrende.
 2. Det blir presisert at eleven skal ha kunnskap og ferdigheter, i tråd med arbeidsutstyrets bruksanvisning.
 3. Nytt krav om at avsluttende praktisk prøve skal omfatte alle delmålene for opplæringen, og at prøven skal dokumenteres med «Avsluttende praktisk prøve» som inneholder opplysningene i vedlegg 1.
 4. Nytt krav om at eleven og eventuell betaler av kurset, skal ha en signert versjon av dokumentet.
 5. Det er presisert at den som har ansvar for registeret for kompetansebevis (registerfører) bør ha en uavhengig gjennomgang av vilkårene i vedlegg 1, før kompetansebeviset utstedes, og at det skal være en skriftlig avtale mellom registerfører og den sertifiserte opplæringsvirksomheten, dersom registerfører er en ekstern aktør.