Invitasjon til innspel på forslag om retningslinjer for fjernundervisning av modul 2 frå sertifisert verksemd

Arbeidstilsynet har forslag til endringar i opplæringsplanane sin modul 1 og modul 2. Endringane får konsekvensar for opplæring utført av sertifisert verksemd for kran, truck og anleggsmaskiner.

Status og frist til å gi innspel

 • Status: Avsluttet
 • Frist: 15.1.2023

Kva er foreslått endra?

Partane i Samarbeidsrådet for sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll ga i oktober 2021 råd til Arbeidstilsynet om at digital opplæring under modul 2 bør kunne fortsette, i tillegg til at modul 2 blir gitt som klasseromsundervisning. Forslaget skal svare på spørsmålet: Kva krav må vi stille for at modul 2 gjennomført som videomøte, kan oppfylle opplæringsplanane?

Forslaget tek utgangpunkt i ei vidareføring av praksisen under korona-pandemien, med undervisning gjennomført som videomøter. Forslaget betyr endring i modul 1 og i kvar modul 2.

Bakgrunn og grunngjeving for forslaga til endringar går fram av notatet nedanfor.

Notat og innspelsliste

 • LO
 • NHO-EBA
 • NHO-Norsk Industri
 • MEF
 • Sentralregisteret – SFS
 • Utviklingskonsult Einar Radem AS
 • Angerman AS
 • Toyota Material Handling Norway AS
 • Kurs og Sikkerhet AS
 • Fidl AS
 • Opplæring Vest AS
 • Viken Kompetanse AS
 • Lime Green Digital AS
 • ASAS Sertifisering AS
 • Kiwa AS
 • Nemko AS
 • NMBU
 • Norsk Sertifisering AS
 • Verify AS
 • NOORSI
 • KTF – Kranteknisk Forening
 • LTF – Løfteteknisk Forening
 • PLF Sekretariat Personløfterforeningen (NOORSI)
 • NU – Norsk Utleieforening