Forslag til endringer i byggherreforskriften

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til endringer i byggherreforskriften. Høringsfristen var 28. mai 2019. Her finner du høringsdokumentene.

Arbeidstilsynet har nå vurdert høringsinstansenes innspill til forslagene. Et oppsummerende notat med Arbeidstilsynets vurderinger og forslag til endringer ble oversendt Arbeids- og sosialdepartementet 11. oktober 2019.

Høring av forslag til endringer i byggherreforskriften.pdf Forslag til endringer i byggherreforskriften.PDF Høringsliste.pdf

Høringsinnspill med merknader

Arbeidstilsynet har mottatt disse høringsinnspillene:

Byggenæringens Landsforening (NBL).pdf Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).pdf Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).pdf Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner (EFF).pdf Hafslund.pdf Helse- og omsorgsdepartementet.pdf Justis- og beredskapsdepartementet.pdf LO Norge.pdf Norges Bondelag.pdf Norsk Eiendom.pdf Nye Veier.pdf REN AS.pdf RIF og Arkitektbedriftene.pdf Statens vegvesen.pdf Statsbygg.pdf Undervisningsbygg – Oslo kommune.pdf