Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - 2017

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Høringsfristen var 15. september 2017. Her finner du dokumentene i høringssaken.

Høringsbrev arbeidsmiljøforskriftene.pdf Høring informasjon.pdf Høringsliste.pdf

Forslag til endring etter høringen oversendt til departementet

Høringsfristen for denne høringen var 15.9.2017.

Arbeidstilsynet mottok et stort omfang høringsinnspill som nå er vurdert, og forslag til endringer er oversendt til Arbeids- og sosialdepartementet for fastsettelse.

Av hensyn til den brede interessen for Arbeidstilsynets vurderinger av høringsinnspillene publiseres dokumentene som er oversendt til departementet. Publiseringen av dokumentene er ikke å anse som en ny høring.

Høringsnotat – forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene.pdf Forslag til forskrift om endringer i forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om administrative ordninger.pdf

 

Høringsinnspill med merknader

Arbeidstilsynet mottok disse høringsinnspillene før fristen 15.9.2017:

Abyss Aqua.pdf Akademikerne.pdf Amundsen Diving AS.pdf Andreas Møllerløkken.pdf Arbeidsgiverforeningen Spekter.pdf Bergen Kommune Bergen Brannvesen.pdf Byggenæringens Landsforening.pdf COWI AS.pdf Deep X_1.pdf Deep X_2.pdf Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.pdf Drammensregionens Brannvesen IKS.pdf Entreprenørforeningen - bygg og anlegg (EBA).pdf Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg.pdf Falck dykkertjeneste AS.pdf Falck Nutec AS.pdf Fiskeridirektoratet.pdf Folkehelseinstituttet.pdf Forsvaret Forsvarets fellestjenester.pdf Forsvarsdepartementet.pdf Frode Bergum.pdf Frøy Vest AS.pdf Fylkesmannen i Rogaland.pdf Gjøvik Brannvesen.pdf Haugesund kommune Haugesund brannvesen.pdf Havforskningsinstituttet.pdf Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus Seksjon for Hyperbarmedisin.pdf Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus Ytremedisinsk avdeling.pdf Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus.pdf Helse Nord 1.pdf HELSE NORD RHF 2.pdf Helse Sør-Øst RHF 1.pdf Helse Sør-Øst RHF 2.pdf Helse Vest RHF 1.pdf Helse Vest RHF 2.pdf Helsedirektoratet.pdf Høgskulen på Vestlandet.pdf IMC Diving AS.pdf Industri Energi 1.pdf Industri Energi 2.pdf Jan Chr. Warloe.pdf Jan Risberg.pdf JS Dykkerservice.pdf Justis- og beredskapsdepartementet.pdf KB dykk AS.pdf Kongsberg kommune.pdf Kriminalomsorgsdirektoratet.pdf KS.pdf Landsorganisasjonen i Norge.pdf Lofotdykk m.fl. 1.pdf Lofotdykk m.fl. 2.pdf Maskinentreprenørenes Forbund.pdf Nemo Classic Diving.pdf NHO.pdf NIVA - Norsk institutt for vannforskning.pdf Norges Dykkeforbund.pdf Norsk arbeidsmedisinsk forening.pdf Norsk Havservice AS.pdf Norsk Industri.pdf Norsk Maritimt Museum.pdf Norsk Polarinstitutt.pdf Norsk Redningsdykker Forum.pdf Norsk Redningsdykkerforum.pdf Norsk sykepleierforbund.pdf Norsk Yrkesdykkerskole AS.pdf Norske undervannsfotografer - NUVF.pdf Norwegian Scientific Divers 1.pdf Norwegian Scientific Divers 2.pdf NRK.pdf NTNU HR- og HMS-avdelingen.pdf Olav Erik Hagen AS.pdf Oslo kommune Brann- og redningsetaten.pdf Oslofjorden Dykkesenter as.pdf PADI EMEA.pdf Politidirektoratet.pdf Redningsdykkere Brigade B.pdf Riksantikvaren.pdf Rogaland brann og redning IKS.pdf Sea Marin AS.pdf SINTEF Ocean AS.pdf SINTEF.pdf Sjøentreprenøren AS.pdf Sjømat Norge.pdf St Olavs Hospital, HR-seksjonen.pdf STAMI - Statens Arbeidsmiljøinstitutt.pdf Standard Norge.pdf Statens Strålevern.pdf Statoil ASA.pdf Stavanger maritime museum.pdf Stiftelsen Atlanterhavsparken.pdf Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum.pdf Subnor.pdf TechnipFMC.pdf Tromso Kommune Brann og redning.pdf Universitetet i Bergen Universitetsledelsen.pdf Universitetet i Tromsø.pdf Universitetssykehuset Nord-Norge HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling.pdf Ålesund Brannvesen KF.pdf