Forslag til forskrift om endring i maskinforskriften

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til forskrift om endring i maskinforskriften. Høringsfristen er 2. november 2018. Her finner du høringsdokumentene.

Høringsbrev.pdf Høringsliste.pdf Forslag til forskrift om endring i forskrift av 20. mai nr. 544 om maskiner.pdf Uoffisiell norsk oversettelse av Råds- og Parlamentsforordning (EU) 2016-1628.pdf Engelskspråklig versjon av kommisjonsforordning 2017-654.pdf Engelskspråklig versjon av kommisjonsforordning 2017-655.pdf Engelskspråklig versjon av kommisjonsforordning 2017-656.pdf

Formålet med høringen er

  • å informere om endringene i EU-regelverket og om hvordan dette er tenkt gjennomført i norsk rett
  • å gi høringsinstansene anledning til å kommentere endringsforslagene

Høringsinnspill med merknader

Arbeidstilsynet mottok disse høringsinnspillene:

Havforskningsinstituttet.PDF Justis- og beredskapsdepartementet.PDF Statens vegvesen.PDF