Forslag til endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

Denne høringen gjelder mindre endringer som hvilke opplysninger skal fremgå av HMS-kortene, samt krav om makulering av kort. I tillegg foreslår Arbeidstilsynet å endre tidspunkt for levering av årlig melding for godkjente renholdsvirksomheter. Høringsfristen var 1. oktober 2019.  

Høringsdokumenter

Forslag til endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser.PDF Høringsliste.pdf

Høringssvar

Arbeidstilsynet har mottatt følgende høringssvar med innspill:

Byggenæringens Landsforening (BNL).pdf KS.pdf LO.pdf NHO Service og Handel.pdf Samferdselsdepartementet.pdf Spekter.pdf Statens vegvesen.pdf Sysselmannen på Svalbard.pdf Virke.pdf Nasjonalt ID-senter.pdf Oslo politidistrikt.pdf Norsk Øko-forum.pdf Norsk Øko-forum vedlegg 1.pdf Sør-Vest politidistrikt.pdf Politidirektoratet.pdf