Forslag til endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

Denne høringen gjelder mindre endringer som hvilke opplysninger skal fremgå av HMS-kortene, samt krav om makulering av kort. I tillegg foreslår Arbeidstilsynet å endre tidspunkt for levering av årlig melding for godkjente renholdsvirksomheter. Høringsfristen var 1. oktober 2019.  

Høringsdokumenter

PDF Forslag til endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser.PDF pdf Høringsliste.pdf

Høringssvar

Arbeidstilsynet har mottatt følgende høringssvar med innspill:

pdf Byggenæringens Landsforening (BNL).pdf pdf KS.pdf pdf LO.pdf pdf NHO Service og Handel.pdf pdf Samferdselsdepartementet.pdf pdf Spekter.pdf pdf Statens vegvesen.pdf pdf Sysselmannen på Svalbard.pdf pdf Virke.pdf