Invitasjon til innspel på forslag om endringar i planane for opplæring gitt av sertifisert verksemd

Arbeidstilsynet har forslag til endringar i opplæringsplanane for løfte- og stablevogner for gods og inviterer til å gje innspel på forslaga.

Status og frist til å gje innspel

 • Status: Avsluttet
 • Frist: 26. april 2024

Kva er foreslått endra?

Partane i «Samarbeidsrådet for sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll» ga Arbeidstilsynet råd om å utarbeide forslag til endringar i opplæringsplanane for å gjere det meir tydeleg kva som inngår i den grunnleggjande opplæringa for løfte- og stablevogner for gods. Arbeidstilsynet inviterer alle som ynskjer, til å gje innspel.

Bakgrunn og grunngjeving for endringsforslaget går fram av notatet.

Notat, vedlegg og innspelsliste

Du kan be om å få sjå innspela gjennom eInnsyn (einnsyn.no). Oppgi referansenummer 2023/67408.

Alle kan gje innspel. Lista nedanfor viser verksemder og organisasjonar som har gjeve innspel tidlegare, og som har fått invitasjonen på e-post.

 • LO-Norsk Arbeidsmandsforbund
 • LO-Fellesforbundet
 • NHO-EBA
 • NHO-NI
 • MEF
 • Sentralregisteret – SFS
 • Utviklingskonsult Radem AS
 • Angerman AS
 • Toyota Material Handling Norway AS
 • Kurs og Sikkerhet AS
 • Fidl AS
 • Opplæring Vest AS
 • Viken Kompetanse AS
 • Lime Green Digital AS
 • ASAS Sertifisering
 • Nemko AS
 • NMBU
 • Norsk Sertifisering AS
 • Kiwa AS
 • Verify AS
 • NOORSI
 • KTF – Kranteknisk Forening
 • LTF – Løfteteknisk Forening
 • PLF
 • Havindustritilsynet