Forslag til endringer i maskinforskriften

Høringsforslag til endringer i maskinforskriften.

Forslaget gjennomfører EUs forordning 2020/1040 om overgangsordninger for utslippsgrenser av forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner i forbindelse med covid-19-pandemien.

Høringsdokumenter

høringsnotat_maskinforskriften_EU_2020_1040.pdf høringsliste.pdf