Høring om endringer i arbeidsmiljøforskriftene - mai 2018

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Høringsfristen var 15. september 2018. Her finner du høringsdokumentene.

Høringsbrev arbeidsmiljøforskriftene mai 2018.pdf Høringsliste arbeidsmiljøforskriftene mai 2018.pdf

Høringsinnspill med merknader

Arbeidstilsynet mottok disse høringsinnspillene før fristen 15.9.2018:

Byggenæringens landsforening.PDF DNV GL AS.PDF Firesafe.PDF Industri Energi.PDF Kranteknisk forening.PDF Landsorganisasjonen i Norge.PDF Maskinentreprenørenes Forbund.PDF Noralarm.PDF Norsk Industri.PDF Regelrådet.PDF Sintef.PDF