Høring om endringer i arbeidsmiljøforskriftene - mai 2018

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Høringsfristen er 15. september 2018. Her finner du høringsdokumentene.

pdf Høringsbrev arbeidsmiljøforskriftene mai 2018.pdf pdf Høringsliste arbeidsmiljøforskriftene mai 2018.pdf