Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - juni 2016

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Høringsfristen var 29. september 2016. Her finner du dokumentene i høringssaken.

Høringsbrev arbeidsmiljøforskriftene.pdf Høringsliste.pdf

Høringsinnspill med merknader:

AB Kranlyft.pdf Den norske legeforening.pdf Kranentreprenøren AS.pdf Lifting & Safety International AS.pdf Norsk Sykepleierforbund.pdf STAMI.pdf Statens strålevern.pdf Universitetet i Bergen.pdf