Forslag til endringer i internkontrollforskriften

Høring om endringer i internkontrollforskriftens virkeområde og i kravet om samordning. Høringsfristen er 20. november 2020. 

Arbeidstilsynet har sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Miljødirektoratet og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon utarbeidet forslag til endring av internkontrollforskriften § 2 om virkeområde og § 6 om samordning. Arbeidstilsynet er koordinerende etat for forskriften.

Høringsdokumenter

Høringsbrev – forslag til endringer i internkontrollforskriften.pdf Høringsnotat.pdf Forslag til endringer i internkontrollforskriften.pdf Høringsliste.pdf

Høringsfristen var 20. november 2020.

Vi gjør oppmerksom på at alle har anledning til å gi høringsinnspill, selv om man ikke står på høringslisten.

Høringssvar

Akademikerne.pdf Byggenæringens Landsforening.pdf Forslag til endringer i internkontrollforskriften.pdf Fylkesmannen i Rogaland.pdf Kriminalomsorgsdirektoratet.pdf LO.pdf Maskinentreprenørenes Forbundt.pdf Nelfo.pdf NHO.pdf St. Olavs Hospital.pdf Virke.pdf