Invitasjon til innspel på forslag om å tydeleggjere truckopplæringa frå sertifisert verksemd

Arbeidstilsynet har forslag til endringar i opplæringsplanane sin modul 2.2, modul 3.2 og modul 4.2 for løfte- og stablevogner for gods. Endringane får konsekvensar for krav til dokumentasjon av gjennomført opplæring innan kran og anleggsmaskiner også.

Kva er foreslått endret?

Arbeidstilsynet inviterer til innspel.

Partane i Samarbeidsrådet for sikkerheitsopplæring og sakkyndig kontroll ga Arbeidstilsynet råd om å utarbeide forslag til endringar i opplæringsplanane sin modul 2.2, modul 3.2 og modul 4.2, for å tydeleggjere kva som inngår i den grunnleggande sikkerheitsopplæringa for løfte- og stablevogner for gods.

Krav til dokumentasjon blir i tillegg spesifisert i tråd med forskriftsregelen om utstyrsspesifikk opplæring. Forslaget sitt krav om at dokumentasjon av sertifisert opplæring også skal dekke krav til dokumentasjon som utstyrs-spesifikk opplæring, vil også gjelde for opplæring innan kran og anleggsmaskiner.

Bakgrunn og grunngjeving for forslaga til endringar går fram av notatet.

Status og frist

 • Status: Avslutta
 • Frist: 23. desember 2022

Notat og innspelsliste

 • LO
 • NHO-EBA
 • NHO-NI
 • MEF
 • Sentralregisteret – SFS
 • Utviklingskonsult Radem AS
 • Angerman AS
 • Toyota Material Handling Norway AS
 • Kurs og Sikkerhet AS
 • Fidl AS
 • Opplæring Vest AS
 • Viken Kompetanse AS
 • Lime Green Digital AS
 • ASAS Sertifisering
 • Nemko AS
 • NMBU
 • Norsk Sertifisering AS
 • Verify AS
 • NOORSI
 • KTF – Kranteknisk Forening
 • LTF – Løfteteknisk Forening
 • PLF Sekretariat – Noorsi
 • NU – Norsk Utleieforening
 • Kiwa AS