§ 24.

Ved hver gruve skal det være et kartverk som viser følgende:

  • a. Arbeidsstedenes beliggenhet i forhold til dagen,
  • b. høydekoter for hengen i forhold til havets middelvannsta_nd med ekvidistanse i meter,
  • c. beliggenhet, retning og utstrekning av hver kjent større forkastning i hver fløts med dens spranghøyde og hver kjent utkiling og eruptive ganger, og
  • d. ventilasjon.