§ 66.

Inspeksjonene skal omfatte:

  • a. måling av metangass og kontroll av ansamlinger av kullstøv,
  • b. ventilasjon i sin alminnelighet,
  • c. forbygningen og hengens og veggenes tilstand,
  • d. avsperring av farlige steder,
  • e. stasjonære maskiner som kan representere brann- og eksplosjonsfare.