§ 55.

Når forholdene gjør det nødvendig, skal virksomheten installere

  • - overvåkningsutstyr som automatisk og løpende måler gasskonsentrasjon på utsatte steder,
  • - automatiske alarmer og
  • - innretninger som automatisk avbryter elektriske installasjoner og forbrenningsmotorer.

Resultatene av de automatiske målingene skal registreres og oppbevares i et tidsrom på 12 måneder.