§ 35.

På alle regulære stoppesteder hvor det er behov for å kople vogner sammen eller fra hverandre eller i forbindelse med kjøretøy, skal det være:

  • a. Minst 60 cm fritt mellomrom fra vogn til nærmeste vegg eller til forbygning eller til andre hindringer
    og
  • b. sikker avstand mellom vognene hvor disse står ved siden av hverandre på parallelle nabospor.