§ 28.

1. Sprenging skal foregå med elektrisk eller elektronisk tenning.

2. Det skal brukes sprengstoff som er godkjent for bruk i kullgruver av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern.

3. Borehull skal forlades i henhold til særskilt instruks.

4. Virksomheten skal sørge for at metangassmålinger blir gjennomført før lading og etter sprenging i rommet omkring sprengingsstedet.