§ 28.

1. Sprenging skal foregå med elektrisk eller elektronisk tenning. 2. Det skal brukes sprengstoff som er godkjent for bruk i kullgruver av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern.3. Borehull skal forlades i henhold til særskilt instruks.4. Virksomheten skal sørge for at metangassmålinger blir gjennomført før lading og etter sprenging i rommet omkring sprengingsstedet.