Forskrift for kullgruvene på Svalbard

DatoFOR-1993-01-18-33
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Ikrafttredelse1993-03-01
Sist endret
FOR-2015-11-16-1326
Endrer
FOR-1979-08-17-4
Gjelder forSvalbard
Hjemmellov/2005-06-17-62/§3-1, lov/2005-06-17-62/§3-2, lov/2005-06-17-62/§3-3, lov/2005-06-17-62/§4-4,
KorttittelForskrift for kullgruvene på Svalbard

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 18. januar 1993 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø § 8 nr. 4, § 9 nr. 2, § 12 nr. 5, § 14 siste ledd, § 16a, § 30 og § 80 nr. 2.
Tilføyd hjemmel: Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 3-1, § 3-2, § 3-3 og § 4-4.
Endret ved forskrift 16 nov 2015 nr. 1326.