§ 4.

Overtredelser av denne forskrift er straffbart, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 19 og straffeloven 2005 § 27 og § 28.

0 Endret ved forskrift 16 nov 2015 nr. 1326.