§ 16.

Ingen må settes til arbeid alene på et farlig sted eller på et sted hvor arbeidstakeren ikke vil bli oppdaget eller hjulpet tidsnok hvis vedkommende skulle bli utsatt for en ulykke.