§ 23.

Virksomheten skal til enhver tid ha instruks for beredskap, opplæring og gjennomføring av brannvern, førstehjelp og redningstjeneste. Instruksen skal bl.a. beskrive følgende:

  • - Organisering
  • - Ledelse og kompetanse
  • - Planer for beredskap
  • - Mannskap og materiell
  • - Opplæring og øvelser
  • - Helsekontroll av mannskap
  • - Kontroll og vedlikehold av materiell
  • - Inspeksjoner, kontroll og vedlikehold skal dokumenteres.