§ 37.

Når arbeidstakere kan bli utsatt for fare fra vogn som løper ut, skal det nyttes avsporingsjern, avsporingspenser eller andre effektive innretninger.