§ 48.

Alle steder under dagen som er tilgjengelig for arbeidstakere skal inndeles i nødvendig antall ventilasjonsdistrikter. Et ventilasjonsdistrikt skal til enhver tid gjennomstrømmes av en luftmengde som under ordinære forhold er tilstrekkelig til:

  • a. å fortynne eksplosiv gruvegass til under 1,0 volumprosent,
  • b. å fortynne skadelige gasser til under den til enhver tid gjeldende administrative norm utgitt av Arbeidstilsynet.
  • c. å holde oksygeninnholdet over 19 volumprosent og kulldioksydinnholdet under 0.5 volumprosent.