§ 19.

Ingen skal anses kvalifisert for stillingen som nevnt i § 18 med mindre vedkommende har:

  • a. eksamen som bergingeniør med rett til tittelen «sivilingeniør» eller tilsvarende, og
  • b. tilstrekkelig praksis fra kullgruver.