§ 2.

Med faring forstås i denne forskrift forflytning av personer og persontransport.

Med fordring forstås i denne forskrift transport av matriell og produkter.

Med returluftsone forstås i denne forskrift den del av gruva hvor lufta har passert oppfaringsdrift, strossedrift eller andre steder som kan forurense med kullstøv eller metangass.

Med ventilasjonsdistrikt forstås i denne forskrift gruverom som ventileres av en og samme luftstrøm.