§ 9.

Virksomheten skal varsle Arbeidstilsynet:

  • a. før gruvearbeidet blir påbegynt i en gruve,
  • b. når en ny sjakt, hovedstoll eller fløts i gruve er åpnet,
  • c. om nedleggelse eller midlertidig driftsstans over 4 måneder av en gruve eller fløts i gruve.
  • d. før gjenopptagelse av arbeidet i en gruve eller fløts i gruve, etter nedleggelse eller midlertidig driftsstans.