§ 57.

I gruveganger som brukes til lasting, transport og faring skal det spres steinstøv, unntatt hvor naturlige forhold gir tilstrekkelig beskyttelse mot kullstøveksplosjon.

Det skal dokumenteres hvordan naturlige forhold gir beskyttelse.