§ 20.

Når arbeidere som ikke tidligere har arbeidet i en kullgruve blir satt til arbeid som omfattes av denne forskrift, skal virksomheten sørge for at de gis nødvendig teoretisk og praktisk opplæring. Virksomheten skal utarbeide en opplæringsplan som bl a omfatter:
 • -
  eksplosjonsfare
 • -
  sikringsarbeid
 • -
  ventilasjonsforhold
 • -
  arbeidsinstrukser
 • -
  ergonomiske forhold
 • -
  katastrofeplaner
 • -
  andre forhold som har betydning for liv eller helse