Forordninger

Konsolidert versjon av Reach-forordningen på engelsk Konsolidert versjon av utvalgte tilknyttede forordninger på engelsk Norske oversettelser av REACH Norske oversettelser av forordninger om Det europeiske kjemikaliebyråets klageinstans Norske oversettelser av forordninger om gebyrer til Det europeiske kjemikaliebyrået Norske oversettelser av forordninger om forsøksmetoder Norsk oversettelse av forordning om datadeling Norsk oversettelse av forordning om registrering og deling av data etter registreringsfristen Norsk oversettelse av forordning om registrantens forpliktelse til å oppdatere registreringer etter REACH-forordningen art. 22 Norsk oversettelse av forordning om forenklede krav ved søknad om autorisasjon til bruk av stoffer i noen eldre reservedeler og nødvendige reparasjoner