§ 1. REACH-forordningen

EØS-avtalen vedlegg IIkapittel XV nr. 12zc (forordning (EF) nr. 1907/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 1354/2007, forordning (EF) nr. 134/2009, forordning (EF) nr. 987/2008, forordning (EF) nr. 552/2009, forordning (EU) nr. 276/2010, forordning (EU) nr. 143/2011, forordning (EU) nr. 207/2011, forordning (EU) nr. 253/2011, forordning (EU) nr. 453/2010, forordning (EU) nr. 252/2011, forordning (EU) nr. 366/2011, forordning (EU) nr. 109/2012, forordning (EU) nr. 125/2012, forordning (EU) nr. 412/2012, forordning (EU) nr. 494/2011, forordning (EU) nr. 835/2012, forordning (EU) nr. 836/2012, forordning (EU) nr. 126/2013, forordning (EU) nr. 348/2013, forordning (EU) nr. 847/2012, forordning (EU) nr. 1272/2013, forordning (EU) nr. 848/2012, forordning (EU) nr. 301/2014, forordning (EU) nr. 474/2014, forordning (EU) nr. 895/2014, forordning (EU) 2015/282, forordning (EU) nr. 317/2014, forordning (EU) 2015/628, forordning (EU) 2015/326, forordning (EU) 2015/1494, forordning (EU) 2015/830, forordning (EU) 2016/26, forordning (EU) 2016/217, forordning (EU) 2016/863, forordning (EU) 2016/1005, forordning (EU) 2016/1017, forordning (EU) 2016/2235, forordning (EU) 2017/227, forordning (EU) 2017/706, forordning (EU) 2017/999, forordning (EU) 2017/1000, forordning (EU) 2017/1510, forordning (EU) 2018/35, forordning (EU) 2018/588, forordning (EU) 2018/589, forordning (EU) 2018/675, forordning (EU) 2018/1513, forordning (EU) 2018/1881, forordning (EU) 2018/2005, forordning (EU) 2019/957, forordning (EU) 2019/1691, forordning (EU) 2020/171, forordning (EU) 2020/1149, forordning (EU) 2020/507, forordning (EU) 2020/2096, forordning (EU) 2020/2160, forordning (EU) 2020/878, forordning (EU) 2020/2081, forordning (EU) 2021/57, forordning (EU) 2021/979, forordning (EU) 2021/1199, forordning (EU) 2021/1297, forordning (EU) 2021/2045, forordning (EU) 2021/2204, forordning (EU) 2021/2030, forordning (EU) 2022/586, forordning (EU) 2022/477, forordning (EU) 2023/1132 og forordning (EU) 2023/2482 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Endret ved forskrifter 4 feb 2009 nr. 119, 20 okt 2010 nr. 1359, 19 mai 2011 nr. 538, 17 nov 2011 nr. 1114, 23 aug 2012 nr. 839, 10 april 2013 nr. 365, 27 mai 2013 nr. 549 (i kraft 1 juni 2013), 21 aug 2013 nr. 1016, 27 nov 2013 nr. 1382, 2 juni 2014 nr. 698, 19 aug 2014 nr. 1101, 4 nov 2014 nr. 1395, 9 feb 2015 nr. 93, 12 juni 2015 nr. 630, 11 juli 2015 nr. 894, 1 nov 2015 nr. 1292, 30 april 2016 nr. 444, 24 sep 2016 nr. 1144, 3 des 2016 nr. 1433, 4 feb 2017 nr. 133, 6 mai 2017 nr. 547, 8 juli 2017 nr. 1171, 29 sep 2017 nr. 1571, 18 des 2017 nr. 2204, 23 mars 2018 nr. 505, 9 juli 2018 nr. 1189, 13 feb 2019 nr. 97, 2 april 2019 nr. 445, 17 des 2019 nr. 1896, 12 feb 2020 nr. 149, 23 mars 2020 nr. 391, 11 feb 2021 nr. 458, 12 feb 2021 nr. 479, 4 mai 2021 nr. 1691, 21 juni 2021 nr. 2219, 24 juni 2021 nr. 2223, 5 nov 2021 nr. 3206, 15 des 2021 nr. 3662, 19 jan 2022 nr. 95, 16 mai 2022 nr. 894, 20 juni 2022 nr. 1184, 29 aug 2022 nr. 1544, 7 des 2022 nr. 2114, 19 des 2022 nr. 2279, 15 feb 2023 nr. 220, 29 sep 2023 nr. 1556, 5 feb 2024 nr. 191.