§ 9. Ikrafttredelse og opphevelse av forskrifter

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme dato oppheves forskrift 19. desember 1997 nr. 1323 om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier.