§ 9. Ikrafttredelse og opphevelse av forskrifter

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme dato oppheves forskrift 19. desember 1997 nr. 1323 om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier.

Fra 1. juni 2008 oppheves følgende forskrifter:

  • Forskrift 4. mai 1995 nr. 460 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer.
  • Forskrift 1. juli 1996 nr. 715 om forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer.

0 Endret ved forskrift 4 feb 2009 nr. 119 (tidligere § 8).