§ 7. Klage

Vedtak truffet av Miljødirektoratet eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger, kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Vedtak truffet av Arbeidstilsynets regioner kan påklages til Direktoratet for arbeidstilsynet. Vedtak truffet av Petroleumstilsynet eller den Arbeids- og inkluderingsdepartementet bemyndiger, kan påklages til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Vedtak truffet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den Justis- og politidepartementet bemyndiger, kan påklages til Justis- og politidepartementet.

0 Endret ved forskrifter 4 feb 2009 nr. 119 (tidligere § 6), 21 juni 2010 nr. 1073, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).