§ 4. Ansvarlig myndighet

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet etter REACH-forordningen og fatter vedtak etter forordningen, herunder godkjenninger i henhold til Kommisjonens vedtak etter avdeling VII kapittel 2 i forordningen.
Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for REACH-forordningen avdeling IV.