Norsk oversettelse av forordning om forenklede krav ved søknad om autorisasjon til bruk av stoffer i noen eldre reservedeler og nødvendige reparasjoner

Her gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av forordning (EU) 2021/876 om fastsettelse av regler for anvendelse av forordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til søknader om godkjenning og revisjonsrapporter om bruk av stoffer i produksjonen av reservedeler til historiske produkter og ved reparasjon av produkter og sammensatte produkter som ikke lenger produseres.