Norske oversettelser av forordninger om gebyrer til Det europeiske kjemikaliebyrået

Her gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrået i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (slik den opprinnelig ble vedtatt).