§ 19-7. (Opphevet)

0 Opphevet ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).