§ 11-2. Arbeidstid

(1) Arbeidstiden for personer under 18 år skal legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer dem i å dra nytte av undervisningen.

(2) For barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal arbeidstiden ikke overstige:

  • a) 2 timer i døgnet på dager med undervisning og 12 timer i uken i uker med undervisning,
  • b) 7 timer i døgnet på undervisningsfrie dager og 35 timer i undervisningsfrie uker,
  • c) 8 timer i døgnet og 40 timer i uken for samlet arbeids- og skoletid der arbeidet er ledd i en ordning med vekslende teoretisk og praktisk utdanning.

(3) For ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig, skal arbeidstiden ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken.

(4) Ved ansettelse hos flere arbeidsgivere skal arbeidstiden beregnes samlet. Arbeidsgiver plikter å skaffe seg kjennskap til arbeidstiden hos eventuelle andre arbeidsgivere.

(5) Departementet kan i forskrift fastsette unntak fra

  • a) andre ledd bokstav a for kulturelt eller lignende arbeid, og
  • b) andre ledd bokstav c og tredje ledd, dersom særlige grunner foreligger.
    Forskrift etter dette ledd kan inneholde vilkår.