§ 20-1. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.