Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

DatoLOV-2005-06-17-62
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2005 hefte 8
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretLOV-2018-06-15-38
EndrerLOV-1977-02-04-4
Rettet14.07.2005 (§ 8-2 - paragrafnummeret) § 8-2,
KorttittelArbeidsmiljøloven - aml

Last ned loven som PDF