Arbeidsmiljøloven - aml

DatoLOV-2005-06-17-62
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2005 hefte 8
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretLOV-2020-06-19-69
Endrer<a href="https://lovdata.no/lov/1977-02-04-4">LOV-1977-02-04-4</a>
Rettet14.07.2005 (§ 8-2 - paragrafnummeret) § 8-2,
KorttittelArbeidsmiljøloven - aml

Last ned loven som PDF


Loven er iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt ikr. fra 1 jan 2006, se § 20-1 med fotnote. Jf. EØS-avtalen vedlegg XVIII. Jf. tidligere lover 7 des 1956 nr. 2, 19 des 1958 nr. 3, 4 feb 1977 nr. 4.