Arbeidsmiljøloven - aml

DatoLOV-2005-06-17-62
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2005-06-17
Ikrafttredelse2006-01-01
Sist endret
LOV-2023-06-16-37
Endrer
LOV-1977-02-04-4
Rettet2022-04-08 (inkurienote § 14-15)
KorttittelArbeidsmiljøloven - aml

Last ned loven som PDF


Loven er iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt ikr. fra 1 jan 2006, se § 20-1 med fotnote. Jf. tidligere lover 7 des 1956 nr. 2, 19 des 1958 nr. 3, 4 feb 1977 nr. 4.