Kapittel 14 A Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold