§ 19-6. Påtalen

Overtredelse av denne lov er undergitt offentlig påtale.