§ 14-8 a. Forespørsel om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår