§ 19-5. Offentlig tjenestemann

Enhver som er knyttet til Arbeidstilsynet er i forhold til straffeloven å regne som offentlig tjenestemann.
Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).