Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse1