Kapittel 2. Dispensasjon, straffebestemmelser og ikrafttreden