Vedlegg I. Kriterier for klassifisering av utstyrsgrupper i kategorier